تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو

بازدید: ۹ بازدید
دیدگاه: ۰
نویسنده: administrator
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰
 مراسم بدرقه نخستین گروه ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک توکیو، شامل ۲۸ ورزشکار جهت اعزام به محل برگزاری مسابقات در سالن cip فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار شد.

004 89t4623 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4624 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4625 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4626 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4627 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4628 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4629 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4630 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4631 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4632 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4633 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4634 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4635 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4636 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4637 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4638 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو
004 89t4639 تصاویر | مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های المپیک توکیو

امتیاز دهید

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاه ها