(تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر

بازدید: ۴ بازدید
دیدگاه: ۰
نویسنده: administrator
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰
نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر که از آن به عنوان مهمترین نمایشگاه کشاورزی در انگلیس یاد می‌شود به مدت چهار روز برپا شده است. در این نمایشگاه چارلز، شاهزاده ولز و همسرش کامیلا، دوشس کورنوال نیز حضور یافتند. این رویداد برای اولین بار در سال ۱۸۳۷ برگزار شد و تاکنون ادامه دارد.

004 89t4673 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4674 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4675 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4676 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4677 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4678 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4679 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4680 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4681 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4682 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4683 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4684 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر
004 89t4685 (تصاویر) نمایش بزرگ کشاورزی یورکشایر

امتیاز دهید

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاه ها