(تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!

بازدید: ۵ بازدید
دیدگاه: ۰
نویسنده: administrator
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰
در هنگ کنگ که آسمان خراش هایش جایی برای کار کشاورزی باغی نگذاشته برخی تصمیم به کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمان خراش‌ها گرفته اند.

برخی از شهروندان هنگ کنگی بر روی پشت بام برج‌های بلند سبزیجات کشت می‌کنند.

به گزارش فرارو، از سال ۲۰۱۵ طرح کشت سبزیجات بر روی پشت بام مراکز خرید و تراس‌ها و ساختمان‌های مسکونی هنگ کنگ ایجاد شد و هم اکنون بیش از ۶۰ مزرعه شهری در این منطقه وجود دارد.

اندرو تسویی بنیانگذار این طرح می‌گوید: آنچه ما در حال بررسی آن هستیم این است که چگونه از فضا‌های کم بهترین استفاده را کنیم و شهروندان را به یادگیری درباره کشت محصولات کشاورزی بسیج کنیم.

وی مزارع پشت بام را راهی برای برقراری ارتباط مجدد مردم با چگونگی تولید مواد غذایی پایدار می‌داند. او معتقد است که هنگ کنگی‌ها باید رابطه از دست رفته را دوباره برقرار کنند.

کشاورزان شهری هنگ کنگ می‌گویند که این پروژه‌ها تاثیرات خوبی در میان کسانی که محصولات زراعی را پرورش می‌دهند ایجاد کرده است.

004 89t4127 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4128 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4129 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4130 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4131 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4132 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4133 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4134 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4135 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4136 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4137 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!
004 89t4138 (تصاویر) کشت محصولات کشاورزی روی بام آسمانخراش‌ها!

امتیاز دهید

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاه ها