سنسور کیلومتر لیفان X60_619b461977391.png

c7f48e1503c2ef47ebf181037f5229a7