توضیحات

 مشخصات
توضیحات
ورودی 110-220 ولت AC – خروجی 12 ولت DC – یک آمپر – دارای محدود کننده جریان برای جلوگیری از سوختن در هنگام اتصال کوتاه