توضیحات

اسلحه گانهر پلیس ترقه ای مدل ۱۲ تیر

کامل فلزی

کیفیت ساخت و طراحی عالی ، مشابه واقعی

۱۲ تیر

ترقه ای بی خطر

رنگ دسته ی اسلحه قهوه ای

مدل فرانسوی ( حک شده روی اسلحه )