توضیحات

اطلاعات بیشتر
سازنده MICROSOFT
کلاس کاربری ERGONOMIC
راه ارتباطی کیبورد بدون سیم
درگاه اتصال کیبورد Wireless
تکیه‌گاه کف دست دارد
راه ارتباطی موس بدون سیم
درگاه اتصال موس Wireless
جهت دست موس قابل استفاده با دست راست