توضیحات

برچسب اسم دور آبی گلاسه سایز 3.7 × 1.6 سانتی متر بسته 10 برگی

محصولی پر کاربرد برای کسانی که نیاز به نوشتن اسامی یا درج تاریخ بر روی یک محصول را دارند به کار می رود .
این محصول شامل دو مدل یکی با نوار آبی در کناره ها که بنام برچسب دور آبی و دیگری تمام سفید یا داروخانه ای موجود می باشد.
هر بسته شامل 10 برگ می باشد.