Tag: خبر هنرمندان

مطالب اختصاصی شهره قمر: به من هم تجاوز شده است!

شهره قمر: به من هم تجاوز شده است!

فیلم و سریال تصویربرداری «زیر خاکی ۲» متوقف نشده است/نسرین نصرتی به «زیرخاکی ۲» پیوست

تصویربرداری «زیر خاکی ۲» متوقف نشده است/نسرین نصرتی به «زیرخاکی ۲» پیوست